Promo 2015, Torvisektio

Kuvan ottanut Vilma Rimpelä